Dokumentace

Motiv vzhledu systému

Motivy se nacházejí v adresáři templates. Motiv lze vybrat v administraci systému.

Soubory

Každý motiv vzhledu musí obsahovat minimálně tyto soubory:

* pokud budou chybět soubory označené hvězdičkou, bude použit základní motiv vzhledu administrace administration/style.css

XHTML strunktura stránky

ZnačkaVysvětlivka
<?php head() ?>Vypíše hlavičku stránky (<head>)
<?php page_head() ?>Vypíše záhlaví stránky
<?php content() ?>Vypíše obsah stránky
<?php footer() ?>Vypíše zápatí stránky
<?php label() ?>Vypíše popisek aktuální složky

CSS Styly

SelektorVysvětlivka
.content_namezáhlaví tabulky "Název souboru"
.content_sizezáhlaví tabulky "Velikost souboru"
.content_typezáhlaví tabulky "Typ souboru"

CSS Styly v administraci

SelektorVysvětlivka
#headerZáhlaví administrace
#menuMenu
#mainObsah stránky
#footerZápatí stránky
#dir_newTag obalující "vytvoření složky"
#dir_deleteTag obalující "smazání složky"
#files_uploadTag obalující "nahrávání souborů"
#files_deleteTag obalující "správy souboru"
.loginPřihlašovací dialog
.settingsTag obalující "nastavení"

PHP funkce

Funkce language

V souboru: functions.php
Parametry: bez parametrů
Vrací: Jazyk systému (String)

Funkce title

V souboru: functions.php
Parametry: bez parametrů
Vrací: Titulek stránek (String)

Funkce keywords

V souboru: functions.php
Parametry: bez parametrů
Vrací: Klíčová slova stránek (String)

Funkce description

V souboru: functions.php
Parametry: bez parametrů
Vrací: Popis stránek (String)

Funkce author

V souboru: functions.php
Parametry: bez parametrů
Vrací: Autor stránek (String)

Funkce pathEdit

V souboru: functions.php
Parametry: $dir = Cesta adresáře
Vrací: Upravenou cestu adresáře, připravenou k použití (String)

Funkce typSouboru

V souboru: functions.php
Parametry: $file = Cesta k souboru
Vrací: Typ souboru (String)

Funkce velikostSouboru

V souboru: functions.php
Parametry: $file = Cesta k souboru
Vrací: Velikost souboru (int)

Funkce levelUp

V souboru: functions.php
Parametry: $dir = Cesta k adresáři
Vrací: Cestu k adresáři o úroveň výš, než $dir (String)

Funkce imgTyp

V souboru: functions.php
Parametry: $file = Cesta k souboru
Vrací: Ikonu podle typu souboru

Funkce login

V souboru: functions.php
Parametry: bez parametrů
Vrací: Zobrazí přihlašovací formulář

Funkce logout

V souboru: functions.php
Parametry: bez parametrů
Vrací: Odhlásí uživatele

Funkce saltGenerator

V souboru: functions.php
Parametry: bez parametrů
Vrací: Náhodný řetězec délky 10 znaků (String)

Funkce passGenerator

V souboru: functions.php
Parametry: $salt = salt, $pass = nešifrované heslo
Vrací: Hash hesla s přidaným saltem (String)

Funkce checkLvl

V souboru: functions.php
Parametry: $min_lvl = minimální level
Vrací: True když je $min_lvl menší nebo roven levelu přihlášeného uživatele, v jiných případech vrací false